„Apelujemy do wszystkich środowisk prawniczych, najbardziej świadomych negatywnych konsekwencji wynikających z kryzysu konstytucyjnego w Polsce, aby poparły nasz apel” – czytamy w piśmie autorstwa byłych prezesów TK.

Sędziowie Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll apelują do środowisk prawniczych, by odmówiły uczestnictwa w legitymizacji działań, „które mogłyby utrwalić stan permanentnego naruszania Konstytucji na przyszłość.”

Jak piszą, z chwilą wejścia w życie nowych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym dobiegnie końca ten okres aktywności sądu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej, w którym system kontroli konstytucyjności umożliwiał skuteczną obronę zasad demokratycznego państwa prawa i wpływał systematycznie na umocnienie gwarancji praw podstawowych. Według sygnatariuszy, powodem takiego stanu rzeczy jest dopuszczenie do orzekania osób pozbawionych mandatu do wykonywania funkcji sędziowskich. Podkreślają, że ich wybór został dokonany niezgodnie z zasadami Konstytucji.

„Najbardziej pokrzywdzonymi w tej sytuacji będą obywatele RP, którzy stracą wartość, jaką jest bezpieczeństwo prawne i przewidywalność prawa, a przede wszystkim zostaną pozbawieni gwarancji ochrony praw i wolności , które są ustanowione w Konstytucji, w tym także możliwości skutecznego inicjowania skargi konstytucyjnej” – czytamy w oświadczeniu.

Tym samym byli prezesi Trybunał Konstytucyjnego apelują do Andrzeja Dudy, by zdecydował się na przyjęcie ślubowania od trójki prawidłowo powołanych sędziów TK. Chcą także zawetowania dotychczas przyjętych ustaw autorstwa PiS, które – zgodnie z oświadczeniem – mają na celu utrwalenie pozornego funkcjonowania TK i utrzymanie stanu niezgodności z Konstytucją.

„Jest to ostatni moment , w którym można jeszcze uniknąć wszelkich dramatycznych konsekwencji wynikających z podejmowanych wcześniej działań zmierzających do likwidacji rzeczywistej kontroli konstytucyjności prawa w naszym państwie” piszą sędziowie.