Nowy prezes deklaruje, że w trakcie swojej kadencji chce przede wszystkim budować adwokaturę nowoczesną. Jak? Poprzez usunięcie "wszelkich barier", które hamują wykonywanie zawodu. W tym celu prezes Trela zaproponował m.in. zmiany w zakresie informowania i reklamy. - Granice informowania o wykonywanym zawodzie winny być zakreślone bardzo szeroko - podkreślał.

Zadeklarował również, że będzie dążyć do urynkowienia honorariów w przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a więc do podwyższenia stawek za tzw. urzędówki.

Jego priorytet to także wzmocnienie pozycji adwokatury - zarówno poprzez zintensyfikowanie prac samorządu, jak i przez poszerzenie uprawnień adwokatów tj. rozszerzenie zakresu spraw, w których występuje przymus adwokacki.

Jacek Trela jest stołecznym adwokatem praktykującym od 1986 r., który niemal od samego początku swej drogi zawodowej silnie angażował się w działalność samorządu adwokackiego. Był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (lata 1989–1992) i jej dziekanem (odpowiednio w latach 2001-2004 i 2004-2007).

Na rzecznika dyscyplinarnego wybrana został natomiast adw. Ewa Krasowska. Z kolei adw. Sławomir Ciemny został przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Anna Krzyżanowska