Program pomocowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską 18 listopada 2016 r.

Program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów nadzwyczajnych.

W prace toczące się od początku 2015 r. byli zaangażowani prawnicy z praktyki infrastruktury i energetyki: Marcin Krakowiak, Anna Glapa, Agata Kudelska, Aneta Włoszek oraz Tomasz Zielenkiewicz.

PS