•  Nowy prokurator krajowy. Marek Staszak, b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie SLD-PSL, został nowym prokuratorem krajowym. Powołał go premier Donald Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego na miejsce odwołanego Dariusza Barskiego.
  •  Nowelizacja ustaw korporacyjnych juŻ w Sejmie. Wczoraj do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie. Projekt przewiduje umożliwienie prawnikom zatrudnionym w jednostkach administracji podejścia do egzaminu już po pięciu latach pracy w departamencie prawnym urzędu.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  SN o immunitecie sędziowskim. Dziś Sąd Najwyższy rozpozna zażalenie na postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zgody na uchylenie immunitetu sędziemu. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka immunitet chroni wolność podejmowania decyzji i zapobiega wywieraniu na niego nacisków środkami przewidzianymi w kodeksie postępowania karnego (sygn. akt WD 2/07).

Więcej www.sn.pl

■  Sprawa dóbr osobistych więŹnia. Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyła się rozprawa w sprawie osadzonego w przeludnionej celi więziennej. Sprawa jest rozpoznawana ponownie po tym, jak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 28 lutego 2007 r. uwzględnił częściowo kasację powoda. SN uznał, że przebywanie w przeludnionej celi może naruszać dobra osobiste i być podstawą zadośćuczynienia.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

■  Zarzut dla byŁego ministra spraw wewnętrznych. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przedstawił byłemu ministrowi spraw wewnętrznych zarzut, że działając jako funkcjonariusz publiczny państwa komunistycznego dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na dyskryminacji wyznaniowej poprzez wydalenie ze służby porucznika z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z uwagi na ważny interes służby, mimo że rzeczywistym powodem było wysłanie córki do I komunii.

KR