Poza prezesem Maciejem Bobrowiczem, wybranym na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, w skład prezydium wchodzi czterech wiceprezesów: Leszek Korczak (OIRP Wrocław), Michał Korwek (OIRP Olsztyn), Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) i Zbigniew Tur (OIRP Poznań).

Sekretarzem została Elwira Szurmińska-Kamińska (OIRP Zielona Góra), a skarbnikiem - Danuta Koszyk-Ciałowicz (OIRP Kraków).

Pozostali członkowie to: Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa), Andrzej Domański (OIRP Łódź), Anna Ignaczak (OIRP Koszalin), Adam Król (OIRP Warszawa), Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów), Bartłomiej Tkacz (OIRP Opole), Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń), Magdalena Witkowska (OIRP Gdańsk), Bazyli Zacharczuk (OIRP Białystok).

PS/źródło: KRRP