„Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje wypowiedź ustępującego prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego, skierowaną do uczestników XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, w kontekście legitymacji przedstawicieli członków samorządu do udziału w jego władzach" - napisano.

Chodzi o wypowiedź, w której były szef samorządu zwraca uwagę, że "trzeba rozważyć regulacje ograniczające liczebność rejonów wyborczych w poszczególnych izbach, a także niekoniecznie wprost proporcjonalny algorytm ustalania liczby delegatów na krajowy zjazd w największych izbach, głównie w izbie stołecznej”.

W ocenie warszawskich radców, wystąpienie stanowi "niedopuszczalną próbę budowania sztucznych podziałów wewnątrz samorządu".

Rada OIRP w Warszawie podkreśla, że takie wypowiedzi stoją w sprzeczności z "zasadą pełnej partycypacji" radców prawnych w kreowaniu jego władz. "Przedstawiony postulat neguje fundamentalne wartości demokratycznego państwa prawnego, a deklarowane działania mogłyby zniweczyć wysiłki podejmowane przez radców prawnych na rzecz ochrony konstytucyjnych podstaw działania samorządu" - wskazują autorzy stanowiska.

PS/źródło: OIRP w Warszawie