We wtorek po południu zebrało się - po raz trzeci - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowego regulaminu TK, który ma uregulować procedury wyboru kandydatów na prezesa trybunału.

"Przedmiotem dyskusji była w szczególności możliwość wypełniania przez sędziów trybunału ich konstytucyjnych obowiązków, w sytuacji przedłużającej się nieobecności trojga sędziów. Ich absencja znacząco utrudnia wykonywanie zadań, dla których zgromadzenie zostało zwołane" - podkreślono w komunikacie.

We wtorek sędziowie rozważali dwa problemy: przyjęcia regulaminu Trybunału Konstytucyjnego oraz wszczęcia procedury zmierzającej do wyłonienia przez ZO kandydatów na prezesa TK.

"Prezes TK poinformował, że na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zwoła - między 28 a 30 listopada 2016 r. - Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, w celu wypełnienia konstytucyjnego obowiązku przedstawienia prezydentowi kandydatów zgromadzenia na stanowisko prezesa trybunału. Termin ten uwzględnia zakończenie okresu zwolnień lekarskich dwóch sędziów" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem ważności uchwał ZO jest obecność na nim minimum 10 sędziów. Dziś w TK orzeka dziewięcioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji (Leon Kieres, Andrzej Wróbel, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Marek Zubik, Piotr Tuleja, Stanisław Rymar, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Stanisław Biernat i Andrzej Rzepliński) oraz troje wybranych przez obecny Sejm (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski).

Do udziału w ZO i do orzekania w TK Andrzej Rzepliński nie dopuszcza trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu ub.r. (Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha), bo uznaje, że miejsca te są zajęte przez prawidłowo wybranych w poprzedniej kadencji sędziów Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta.

Konieczność uchwalenia nowego regulaminu wynika z nowej ustawy, która zmieniła m.in. zapisy o powoływaniu kandydatów na stanowisko prezesa czy wiceprezesa. Zgodnie z lipcową ustawą, ZO wybiera ich spośród sędziów, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Obrady zwołuje się "między 30 a 15 dniem" przed upływem kadencji prezesa. Wybór przeprowadza się, jeśli w ZO bierze udział co najmniej 10 z 15 sędziów trybunału. Każdy sędzia ma tylko jeden głos i może głosować tylko na jednego kandydata.

Regulamin ma uregulować procedurę wyboru kandydata na prezesa TK zgodnie z niedawnym wyrokiem trybunału. Pięcioosobowy skład uznał w nim, że przepisy ustawy o TK z 22 lipca w tym przedmiocie są zgodne z konstytucją.

PS/źródło: TK

wkt/ sta/ mja/