Warszawski sąd rejonowy nakazał prokuraturze w połowie października podjęcie śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, dotyczącego grudniowej nowelizacji ustawy o TK. Wcześniejsza, kwietniowa decyzja prokuratury o odmowie wszczęcia tego śledztwa - na którą zażalenie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka - została wtedy uchylona.

-W ocenie sądu, do pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy niezbędne jest przesłuchanie świadków. Chodzi o osoby bezpośrednio odpowiedzialne za procedurę publikacji orzeczeń - powiedział prokurator. Dodał, że planowana lista świadków zostanie dopiero ustalona przez śledczego prowadzącego sprawę.

(PAP)

mja/ karo/PS