Spór dotyczy stosowania w stosunku do spółki pozycji dominującej oraz dopuszczenia się dyskryminacji w odniesieniu do transportu wewnątrz Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Sprawę prowadzą mec. Konrad Kacprzak oraz mec. Katarzyna Kosik.

PS