W działającej na polskim rynku (w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej) sieci aptek od tego roku kieruje zespołem prawnym jako starszy prawnik. Wcześniej był m.in. zastępcą dyrektora Tauron Areny Kraków odpowiedzialnym za wdrożenie funkcjonowania tego gigantycznego obiektu widowiskowo-sportowego, a potem kontraktowanie imprez.

Mimo krótkiego stażu pracy w sieci aptek już dał się poznać z najlepszej strony wykazując się konkretnymi osiągnięciami. „W ciągu kilku miesięcy zmniejszył o ponad połowę liczbę postępowań sądowych prowadzonych przez naszą firmę, doprowadzając z sukcesem do zamknięcia negocjacji ugodowych, a tym samym do zakończenia sporów, które toczyły się już od wielu lat. Kolejne sprawy naszej firmy skutecznie kończy, nie dopuszczając do wszczęcia następnych sporów sądowych. (…) Bardzo szybko opanował meandry i zawiłości prawa farmaceutycznego, związane ze specyfiką naszej branży” – czytamy w rekomendacji Maris Luks, CEO Euro-Apteka.

Piotr Kłodziński

Piotr Kłodziński

źródło: Materiały Prasowe

Piotr Kłodziński ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (pracę magisterską bronił u znanego z wysokich wymagań względem studentów prof. Jerzego Pisulińskiego). Jeszcze w trakcie studiów był przewodniczącym Młodych Konserwatystów w Krakowie, a później wiele lat stał na straży przestrzegania zasad i wartości jako przewodniczący sądu koleżeńskiego w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej.

Obecnie jest aplikantem trzeciego roku aplikacji radcowskiej. W tym roku potwierdził swoją koncyliacyjną naturę i umiejętność zawierania kompromisów, zdobywając tytuł najlepszego negocjatora w turnieju negocjacyjnym dla aplikantów radcowskich organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Jego wysiłki znalazły odzwierciedlenie nie tylko w punktacji, lecz także wysokich notach przyznanych przez członków jury.