Na swoją specjalizację wybrał doradztwo na rzecz jednego z najbardziej skomplikowanych i dynamicznie zmieniających się sektorów, a mianowicie branży energetycznej. Pracując na stanowisku counsela w kancelarii Gide, ma na co dzień do czynienia z wieloma innowacyjnymi i ambitnymi przedsięwzięciami realizowanymi dla gigantów polskiego rynku gazu i energii elektrycznej. Obejmują one pomoc prawną zarówno w kwestiach finansowania i rozwoju projektów energetycznych, jak i w sprawach regulacyjnych, w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem, zielonymi certyfikatami czy uprawnieniami do emisji. Jedno z jego najbardziej nowatorskich przedsięwzięć to doradzanie największym graczom branżowym w implementacji rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Sam szczególnie interesuje się tematyką energetyki odnawialnej, a zwłaszcza wiatrowej.

Fakt, że znakomicie sprawdza się w tak wielowymiarowej, złożonej dziedzinie, jaką jest prawo energetyczne, wynika z jego znakomitej znajomości specyfiki i niuansów polskiego i światowego rynku. Współpracownicy chwalą go także za świetne umiejętności negocjacyjne oraz biegłą znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Ta ostatnia jest bowiem niezbędna, gdy trzeba wyjaśnić partnerom biznesowym zawiłości polskich przepisów bądź porównać je z regulacjami obowiązującymi w innych krajach.