Choć kilka lat temu ukończył aplikację prokuratorską, to jednak wybrał pracę naukowca i badacza. Za to jego głównym obszarem zainteresowań niezmiennie pozostaje procedura karna. W ubiegłym roku z wyróżnieniem obronił na Uniwersytecie Łódzkim pracę doktorską zatytułowaną „Szybkość jako naczelna zasada procesu karnego. Analiza dogmatyczno-prawna”. Kilka miesięcy później awansował ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta w zakładzie postępowania karnego tej uczelni. Kolejny duży sukces zawodowy przyszedł w tym roku, kiedy pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf powołała go do pracy w biurze studiów i analiz SN (na stanowisku asystent specjalista do spraw orzecznictwa). W SN jest już zatrudniony od 2011 r., a zaczynał od stanowiska asystenta sędziego. Jego przełożeni chwalą go za znakomity umysł analityczny, ogromną dociekliwość i sumienność. Co więcej, Jarosław Kasiński potrafi doskonale łączyć pracę naukową i obowiązki w SN z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na UŁ.

W swoim dorobku naukowym ma już kilkadziesiąt artykułów na temat prawa karnego procesowego opublikowanych m.in. w czasopismach prawniczych, takich jak „Prawo i Prokuratura”, „Palestra” i „Monitor Prawniczy”. Do tego dochodzą liczne wystąpienia na konferencjach naukowych, w których zaczął aktywnie uczestniczyć jeszcze w czasach studenckich. Obecnie przygotowuje do druku swoją pracę doktorską w formie monografii prawniczej.