Ma dopiero 28 lat, a za sobą już pokaźne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań sądowych. W kancelarii adwokackiej Kardas & Kardas, z którą zaczęła współpracować jeszcze w czasie studiów, zajmuje się przede wszystkim sprawami z pogranicza prawa karnego gospodarczego oraz prawa cywilnego, w tym skomplikowanymi sporami inwestycyjnymi i handlowymi.

Równolegle do praktyki adwokackiej poświęca się działalności naukowej. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Piotra Kardasa przygotowuje obecnie rozprawę doktorską na temat różnych modeli prawa karnego. Część badań przeprowadziła w trakcie stażu naukowego w szkole prawa na Uniwersytecie w Indianie. Na swoim koncie ma już kilkanaście publikacji z dziedziny prawa i procesu karnego, a także liczne wystąpienia na konferencjach i stypendia za wyniki w nauce.