35 lat, adwokat, Marta Kuchno Kancelaria Adwokacka

W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy role adwokata i syndyka. Przez dziewięć lat pracowała w zespołach postępowań spornych w warszawskich biurach korporacji prawniczych CMS Cameron McKenna i White & Case. Kilka temu zdecydowała się postawić na większą niezależność i otworzyła indywidualną kancelarię prawną.

Specjalizuje się przede wszystkim w postępowaniach z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz procedur compliance. Skutecznie doradza też w sprawach gospodarczych i reprezentuje przedsiębiorców w sporach korporacyjnych czy budowlanych. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny prowadzi również postępowania upadłościowe. Pomaga jej w tym dobre wyczucie rynku i świetne rozumienie ryzyka biznesowego. Nigdy nie bała się zajmować sprawami wyjątkowo dla prawników trudnymi, a często wręcz skazanymi na niepowodzenie. Co więcej, kiedy trzeba, ma odwagę, żeby odrzeć klienta ze złudzeń i uświadomić mu, że proces sądowy nie doprowadzi do oczekiwanego przez niego rezultatu. Przydaje się w tym poczucie humoru, którego jej nie brakuje.

Na swoim koncie ma również pracę w biurze White & Case w Moskwie, która raczej nie należy do typowych kierunków zawodowych prawników. Doskonale odnalazła się jednak na specyficznym rosyjskim rynku i w odmiennym reżimie prawnym, co potwierdza choćby jej udział w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Jest dobrze znana ze swojego zaangażowania w popularyzowanie wiedzy prawniczej wśród młodzieży. Prowadzi m.in. zajęcia na temat praw człowieka i prawa konstytucyjnego dla uczniów liceów i gimnazjów, a także pełni funkcję arbitra w studenckich i aplikanckich moot courtach.