Podatki i opłaty lokalne, które przyprawiają o zawrót głowy większość polskich przedsiębiorców, są jego żywiołem. Tylko w ostatnich trzech latach w firmie GWW przeprowadził lub bezpośrednio nadzorował ponad 2 tys. postępowań dotyczących podatku od nieruchomości, pozwalając uniknąć swoim klientom czasochłonnej drogi sądowej, a przy tym oszczędzić około 200 mln zł. Porażająca jest zresztą nie tylko liczba spraw, które ma na swoim koncie. Wrażenie robi też jego skuteczność procesowa oraz realny wpływ na ustawodawstwo. Już w 2014 r. jako jeden z nielicznych wówczas prawników komunikował się z organami podatkowymi wyłącznie drogą elektroniczną, stając się tym samym jednym z prekursorów wykorzystywania e-doręczeń na masową skalę. Jego konsekwencja w tej dziedzinie przyczyniła się do oswojenia administracji państwowej (zwłaszcza na poziomie gminnych organów podatkowych) z narzędziami komunikacji XXI w. Dziś jako ekspert aktywnie uczestniczy spotkaniach w Ministerstwie Cyfryzacji na temat doskonalenia procedur skutecznego doręczania korespondencji.

Rozstrzygnięcia w wielu jego sprawach miały też przełożenie na kierunek linii orzeczniczej, np. na wykreowanie reguły, że pozew złożony przez dany organ ma wpływ wyłącznie na prowadzone przez niego postępowanie.