Od ponad dwóch lat jest związana z Wonga.pl, spółką wchodzącą w skład brytyjskiej grupy kapitałowej oferującej pożyczki online (wcześniej pracowała w kilku renomowanych kancelariach). Zajmuje stanowisko dyrektora departamentu prawnego i regulacyjnego. Odpowiada w firmie m.in. za przygotowywanie i negocjowanie umów z klientami, implementację nowych regulacji dotyczących branży; monitorowanie zmian w prawie, przygotowywanie stanowisk do konsultacji społecznych czy ochronę danych osobowych. Zapewnia też spółce prawną reprezentację przed regulatorami oraz władzą administracyjną. „Przede wszystkim dobrze identyfikuje ryzyka, potrafi pomóc ocenić ich wagę oraz konstruować plany ich mitygowania. Na podstawie tej oceny właściwie określa priorytety dla siebie, swojego zespołu i organizacji. Co więcej, bardzo dobrze odnajduje się w świecie, gdzie priorytety szybko się zmieniają” – podkreślił w swojej rekomendacji prezes spółki Marcin Borowiecki.

Jej pomysły doceniają nie tylko polscy szefowie. Prawniczka wdrożyła w firmie projekt elektronicznego, interaktywnego repozytorium umów, które zostało zaimplementowane przez brytyjską spółkę matkę.