Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w 2005 r. jako student, w 2013 r. został partnerem kierującym praktyką prawa pracy kancelarii, a rok temu dołączył do grona wspólników kancelarii jako jeden z komplementariuszy spółki.

Już samo to, że w ciągu zaledwie dekady przeszedł przez wszystkie szczeble prawniczej kariery, jest świadectwem jego wybitnych kompetencji, zarówno merytorycznych, jak i tych w obszarze kontaktów z klientami i współpracownikami.