34 lata, adwokat, Łaszczuk i Wspólnicy sp. k.

Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w 2005 r. jako student, w 2013 r. został partnerem kierującym praktyką prawa pracy kancelarii, a rok temu dołączył do grona wspólników kancelarii jako jeden z komplementariuszy spółki.

Już samo to, że w ciągu zaledwie dekady przeszedł przez wszystkie szczeble prawniczej kariery, jest świadectwem jego wybitnych kompetencji, zarówno merytorycznych, jak i tych w obszarze kontaktów z klientami i współpracownikami.

„Michał posiada wszystkie te cechy i umiejętności, które określane są mianem soft skills, a którymi powinien charakteryzować się współcześnie prawnik i wspólnik kancelarii prawniczej. Potrafi słuchać klientów, umie analizować ich problemy i dostarczać efektywne rozwiązania” – napisała w swojej opinii mec. Justyna Szpara, partner zarządzający kancelarii (i, co warto podkreślić, zwyciężczyni 1. edycji rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra).

Mecenas Chodkowski od początku aktywności zawodowej skupia swoje zainteresowania na prawie pracy oraz specyficznej branży, jaką jest sprzedaż bezpośrednia. Stale współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej. W lutym tego roku został powołany do pełnienia funkcji krajowego administratora kodeksu PSSB. Jego rolą jest nadzór nad przestrzeganiem zbioru reguł i dobrych praktyk przez członków stowarzyszenia.

Do kategorii jego sukcesów można zaliczyć to, że w poprzednim i obecnym roku uzyskał rekomendację w międzynarodowym rankingu Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy (jako jedyny prawnik z Polski w tym obszarze).

Jest absolwentem prawa na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.