"Krakowska inicjatywa udzielania porad prawnych osobom ubogim spotkała się gorącym poparciem Naczelnej Rady Adwokackiej (...) Jeżeli jego formuła sprawdzi się, należy mieć nadzieję, że tego typu poradnictwo udzielane przez aplikantów adwokackich stanie się elementem działania wszystkich izb adwokackich w Polsce" - poinformował dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Marek Stoczewski.

Duże zapotrzebowanie na porady adwokackie pro bono

O dużym zapotrzebowaniu na porady adwokackie pro bono prawnicy mieli okazję przekonać się podczas świadczenia pomocy prawnej z urzędu przed sądami, a także podczas udzielania od dłuższego czasu bezpłatnych porad w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Porady udzielane będą w poniedziałki w godz. 18 - 20 w siedzibie Klubu Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 2.

Bezpłatna pomoc prawna w Gdańsku

Jak poinformował Rzecznik Prasowy ORA w Gdańsku, Bogusław Kosmus, dyżury bezpłatnej pomocy prawnej odbywają się zarówno w siedzibie ORA w Gdańsku, jak i na sesjach wyjazdowych w Domu Samotnej Matki w Matemblewie.

Udzielający porad aplikanci adwokaccy działają pod ścisłym nadzorem Kierownika ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Porady ogólnodostępne odbywają się w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie ORA w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 48/51, od godz. 15.30 aż do obsłużenia wszystkich zainteresowanych.