31 lat, radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Niekwestionowany ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i life science. Od ponad sześciu lat w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy udowadnia, że potrafi wygrywać nawet sprawy z gatunku tych z góry uznanych za przegrane. Z powodzeniem reprezentował w sądach wiodące polskie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, medialnej, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz handlowej w postępowaniach dotyczących m.in. znaków towarowych i praw autorskich. Naukowym potwierdzeniem jego kompetencji w tych dziedzinach jest rozprawa doktorska na temat ochrony prawnej formatów telewizyjnych obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim i wydana w formie monografii. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała mu z nią nagrodę za najlepszą w 2015 r. książkę dotyczącą mediów elektronicznych.

Oprócz tego ma na swoim koncie wiele innych publikacji akademickich, a także artykuły w prasie, portalach branżowych i na blogach. Często poruszają one pionierskie zagadnienia i tematy. Tak było choćby w przypadku jego naukowego tekstu o marketingu podstępnym, czyli podszywaniu się pod sponsorów wielkich imprez sportowych. Na jednej z warszawskich uczelni prowadzi również zajęcia w ramach studiów podyplomowych na kierunku e-marketing.

Jako członek Rady Ekspertów Krajowej Rady Suplementów i Odżywek uczestniczy obecnie w pracach nad kodeksem reklamy suplementów diety opartym na zasadzie samoregulacji. Jest również zaangażowany w internetową aktywność nieformalnej grupy Polish Media Issues walczącej z używaniem przez zagraniczną prasę fałszywych sformułowań, takich jak „polskie obozy koncentracyjne”.