29 lat, mgr prawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Jest cenionym ekspertem w zakresie prawa dotyczącego działalności służb specjalnych, prawa konstytucyjnego, a także międzynarodowych i krajowych standardów ochrony praw człowieka. Z HFPC jest związana od ośmiu lat, obecnie koordynuje w fundacji „Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”. Dzięki jej zaangażowaniu ten z początku pilotażowy projekt przeistoczył się w jedno ze sztandarowych działań organizacji. Dość powiedzieć, że to helsińska fundacja jako pierwsza zwracała uwagę, że przeforsowana w 2015 r. przez poprzednią koalicję rządzącą zmiana prawa, która otworzyła drogę do wyboru pięciu sędziów TK naraz, jest sprzeczna z konstytucją i może skutkować długotrwałym konfliktem.

Przełożeni i współpracownicy Barbary Grabowskiej-Moroz cenią jej zwięzłe i trafne analizy orzeczeń sądów, przywiązanie do precyzji, ale też to, że posługuje się językiem zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy. Prawniczka zawsze bowiem pamięta o tym, że nie wystarczy mieć rację, ale trzeba jeszcze potrafić przekonać do niej innych.

Prof. Ewa Łętowska, rekomendując kandydaturę Grabowskiej-Moroz do rankingu, tak opisała jej wystąpienie na jednej z konferencji naukowych: „Było rzadkim przykładem umiejętnego połączenia prawniczej argumentacji z ludzką, zwykłą empatią”.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 r.uzyskała też tytuł LLM na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Obecnie na UW pod kierunkiem prof. Mirosława Wyrzykowskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce kontroli służb specjalnych w Polsce.