Jest cenionym ekspertem w zakresie prawa dotyczącego działalności służb specjalnych, prawa konstytucyjnego, a także międzynarodowych i krajowych standardów ochrony praw człowieka. Z HFPC jest związana od ośmiu lat, obecnie koordynuje w fundacji „Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”. Dzięki jej zaangażowaniu ten z początku pilotażowy projekt przeistoczył się w jedno ze sztandarowych działań organizacji. Dość powiedzieć, że to helsińska fundacja jako pierwsza zwracała uwagę, że przeforsowana w 2015 r. przez poprzednią koalicję rządzącą zmiana prawa, która otworzyła drogę do wyboru pięciu sędziów TK naraz, jest sprzeczna z konstytucją i może skutkować długotrwałym konfliktem.

Przełożeni i współpracownicy Barbary Grabowskiej-Moroz cenią jej zwięzłe i trafne analizy orzeczeń sądów, przywiązanie do precyzji, ale też to, że posługuje się językiem zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy. Prawniczka zawsze bowiem pamięta o tym, że nie wystarczy mieć rację, ale trzeba jeszcze potrafić przekonać do niej innych.