29 lat, adwokat, Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.

Mimo młodego wieku i stosunkowo krótkiego stażu zawodowego (egzamin adwokacki zdała w 2015 r.) ma imponujące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Specjalizuje się w sprawach na styku prawa konstytucyjnego, prawa karnego i praw człowieka, których rozstrzygnięcie może mieć kluczowe znaczenie dla całej praktyki stosowania prawa w danym obszarze. Wraz z prawnikami kancelarii reprezentuje m.in. parę homoseksualną, której urzędnicy odmówili zawarcia związku małżeńskiego. Ich celem jest uzyskanie wyroku ETPC podobnego do tego, jaki zapadł w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom (strasburscy sędziowie potwierdzili w nim, że związek partnerski to podstawowe prawo człowieka). Była też zaangażowana w postępowanie strategiczne dotyczące konstytucyjności przepisów o uboju rytualnym. „Spędziliśmy wiele godzin dyskutując na temat kształtu tego wniosku, a argumenty (nie tylko prawnicze, ale również te o naturze filozoficznej i moralnej) przedstawione przez Małgorzatę Mączkę-Pacholak stały się jednym z jego fundamentów” – przyznaje mec. Mikołaj Pietrzak, wspólnik w kancelarii.

Jednym z indywidualnych sukcesów prawniczki jest doprowadzenie do uniewinnienia działaczy organizacji pozarządowej, oskarżonych o naruszenie miru domowego w związku z protestem na dachu budynku publicznego.