Za nowelizacja głosowało 404 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Według planów profesjonalizacji po zawieszeniu obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej pozostanie obowiązek stawienia się przez poborowego do kwalifikacji wojskowej. Dodatkowo do kwalifikacji wojskowej będą mogli się stawić także ochotnicy, w tym kobiety, jeśli ukończyli 18 lat i zamierzają w przyszłości pełnić służbę w ramach ochotniczych form służby wojskowej.

Zmiana sposobu prowadzenia rejestracji osób na potrzeby powszechnego obowiązku obrony kraju

Ponadto nowela przewiduje zmianę sposobu prowadzenia rejestracji osób na potrzeby powszechnego obowiązku obrony kraju. Dotychczasowe osobiste stawiennictwo do rejestracji osób, które ukończyły osiemnasty rok życia ma zostać zastąpione rejestracją w oparciu o dane znajdujące się w systemie PESEL. Rejestracja ta nie będzie wymagała osobistego stawiennictwa.

Według planów rządu, do końca 2010 r. polskie wojsko ma się składać z samych zawodowców. Ostatni żołnierze z poboru mają skończyć służbę we wrześniu 2009 r.