Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyjęło nowego regulaminu trybunału. Sędziowie mają wrócić do prac nad nowym dokumentem 15 listopada.

W komunikacie TK podano, że od udziału w pracach ZO "zdecydowali się powstrzymać" sędzia Julia Przyłębska oraz Zbigniew Jędrzejewski. Piotr Pszczółkowski przedstawił zaś zwolnienie lekarskie.

Konieczność uchwalenia nowego regulaminu wynika z nowej ustawy, która zmieniła m.in. zapisy o powoływaniu kandydatów na stanowisko prezesa czy wiceprezesa. Zgodnie z lipcową ustawą, ZO wybiera ich spośród sędziów, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Obrady zwołuje się "między 30 a 15 dniem" przed upływem kadencji prezesa. Wybór przeprowadza się, jeśli w ZO bierze udział co najmniej 10 z 15 sędziów trybunału. Każdy sędzia ma tylko jeden głos i może głosować tylko na jednego kandydata.

Regulamin ma uregulować procedurę wyboru kandydata na prezesa TK zgodnie z poniedziałkowym wyrokiem trybunału. Pięcioosobowy skład uznał w nim, że przepisy ustawy o TK z 22 lipca w tym przedmiocie są zgodne z konstytucją.

PS/źródło: PAP

sta/ malk/ woj/