Przykładowo Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił stanowisko śledczych i uznał nieważność tego dokumentu.

PK informuje ponadto, że prokurator regionalny w Gdańsku zalecił podległym sobie śledczym, by w pierwszej kolejności korzystali z uprawnienia do wezwania organu podejmującego uchwałę do zmiany lub uchylenia aktu niezgodnego z prawem.

Realizując te zalecenia Prokuratora Rejonowego w Bytowie wezwała Radę Miejską w Bytowie do zmiany uchwały w sprawie stref płatnego parkowania, poprzez zniesienie opłat za postój pojazdów w soboty. Radni uwzględnili stanowisko śledczych - podaje PK.

PS/źródło: PK