Prawnicy kancelarii prowadzić będą obsługę prawną spraw związanych z bieżącą działalnością uczelni, w tym w zakresie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

PS