Międzynarodowy zespół GT prowadzony był przez partnera Rafała Sieńskiego z warszawskiego biura GT oraz partnera Davida Gitlina z biura w Filadelfii, wspomaganych przez warszawskiego prawnika Mateusza Zaleńskiego.

Struktura transakcji opracowana została z udziałem partnera z Londynu Stephena Horvatha. Aspekty transakcji dotyczące prawa spółek stanu Delaware przeanalizowane zostały przez partnera z biura w Delaware Kelly Terribile, wspomaganą przez prawnika Justina Manna.

Godric Shoesmith, starszy prawnik z Londynu, doradzał w kwestiach dotyczących amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Warszawski partner Michał Fereniec nadzorował proces analizy prawnej due diligence dotyczącej spółki Seed Labs z siedzibą w Krakowie.

PS