Nie będzie w Polsce dodatkowego dokumentu, jakim miała być Karta Kwalifikacji dla kierowców spoza Unii Europejskiej.
Dziś Sejm będzie głosował poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i prawie o ruchu drogowym, która znosi obowiązek posiadania Karty Kwalifikacji Kierowcy przez osoby pochodzące spoza UE, a pracujące w firmach transportowych w Polsce. Tacy kierowcy zawodowi po zdaniu szkolenia, jakim jest kwalifikacja wstępna, lub po zaliczeniu szkolenia okresowego dostaną wpis do prawa jazdy potwierdzający ich kwalifikacje. Nie będą musieli wyrabiać specjalnego dokumentu, jakim od 11 października 2008 r. miała być Karta Kwalifikacji Kierowcy.
Zgodnie z nowelizacją w przypadku, gdy kierowca spoza UE nie posiada polskiego prawa jazdy, to wówczas będzie musiał wymienić zagraniczny dokument na polski. Poprawka Senatu zakłada, że przy tej wymianie wpisu o spełnieniu wymagań, jakim jest ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, dokona starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy albo miejsce siedziby przedsiębiorstwa. Wcześniej Sejm zaproponował, by tego wpisu dokonywał starosta właściwy jedynie ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.
Zmiany zakładają, że przed wymianą prawa jazdy i uzyskaniem wpisu specjalnego kodu do dokumentu przez starostę konieczne będzie złożenie przez firmę transportową oświadczenia, że dany kierowca będzie dla niej pracował.
Zmiany spowodują, że nie będzie obowiązku wyrabiania nowego dokumentu - Karty Kwalifikacji Kierowcy. Zapotrzebowanie na kierowców spoza Unii szacuje się na około 2 tys. osób. Karta Kwalifikacji Kierowcy miała mieć takie same zabezpieczenia jak prawo jazdy, co oznaczało, że byłby to kosztowny dokument.