Głosowało na niego 165 delegatów. Pozostali kandydaci: Maria Ślązak i Ryszard Ostrowski otrzymali odpowiednio 104 i 43 głosy. Włądzę w samorządzie przejął po Dariuszu Sałajewskim, który był prezesem Krajowej Izby Radców Prawnych od 2013 r., gdy wybrano go na tę funkcję w miejsce Bobrowicza, odchodzącego po dwóch kadencjach.

Nowy-stary prezes KIRP jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 1983 r. Przez wiele lat sprawował liczne funkcje w samorządzie zarówno na szczeblu okręgowym jak i krajowym. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy konfederacji Lewiatan i mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczej Lewiatana.

Za poprzedniej kadencji Bobrowicza radcom prawnym udało się wywalczyć zmiany w procedurze karnej, dzięki którym radcowie mogą pełnić funkcję obrońców w procesach karnych, co dotąd wolno było tylko adwokatom. Tym samym kompetencje obu samorządów prawniczych zostały niemal zrównane (z jedną różnicą - radcom wolno pracować na etat, czego adwokatom nie wolno).

Radcowie prawni to największy samorząd prawniczy w Polsce. W 19 izbach regionalnych zrzesza około 50 tysięcy radców i aplikantów radcowskich, a w nadchodzących latach może się on stać jeszcze liczniejszy wobec kolejnych roczników absolwentów studiów prawniczych wyrażających chęć bycia radcami prawnymi. Radcy pracują na etatach w urzędach państwowych i instytucjach samorządowych, a także prowadzą kancelarie prawnicze. Własny samorząd, powołany ustawą o radcach prawnych, mają od 32 lat. Do niedawna dyskutowano o połączeniu zawodów radcy prawnego i adwokata, ale ostatecznie ustawodawca zdecydował o pozostawieniu obu samorządów oddzielnie i zrównanie ich uprawnień.