Dzisiaj posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o wyborze prezydenta, ordynacji wyborczej do parlamentu europejskiego oraz ustawy o referendum ogólnonarodowym.

Ograniczenia finansowania

Zmiany w ustawie o wyborze prezydenta zakładają uszczelnienie systemu finansowania komitetów wyborczych i przewidują:

• zniesienie osobowości prawnej komitetów kandydatów na prezydenta

• zakaz wspierania przez firmy komitetów wyborczych co oznacza, że wyłącznie osoby fizyczne będą mogły dokonywać darowizn na ich rzecz

• zlikwidowanie wpłat gotówkowych na rachunek komitetu wyborczego

• zakaz przyjmowania wartości niepieniężnych, z wyjątkiem rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek wyborczych

• wprowadzenie katalogu naruszeń ustawy powodujące odrzucenie sprawozdania wyborczego komitetu

• możliwość zwrotu nielegalnych darów

W projekcie zobowiązano komitety wyborcze do zakładania witryn internetowych i umieszczania na nich informacji o darowiznach, wysokości wynagrodzenia za pracę oraz pozyskiwanych kredytach bankowych.

Wybory do PE

Zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego dotyczą możliwości dwudniowego głosowania w tych wyborach, tak jak to przewiduje ustawa o referendum ogólnonarodowym. Ma się ono odbywać w soboty i niedziele od godz. 8 do 20. Będzie można także głosować przez pełnomocnika, co jest szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 75. roku życia. Rozwiązanie to jest oparte na cywilnoprawnej konstrukcji pełnomocnictwa przy zastosowaniu precyzyjnych kryteriów i zapewni w przyszłości - zdaniem przedstawicieli Fundacji im.Batorego - bardziej powszechny udział w wyborach.

Projekt zakłada też przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych pozyskanych przez komitety z naruszeniem prawa.

Tańsze referendum

Nowelizacja umożliwia wspólne przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego wraz z wyborami do PE, które odbędą się już za pół roku. Zmniejszy to wydatki budżetowe o ok. 50 proc. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.

- Od sześciu lat Instytut Spraw Publicznych postuluje wprowadzenie do ustaw wyborczych i ustawy referendalnej możliwość głosowania korespondencyjnego. Byłoby to istotne ułatwienie dla osób starszych i inwalidów. Popieramy proponowane w projekcie ustawy głosowanie przez pełnomocnika - mówi dr Jarosław Zbieranek z ISP. - Taki tryb obowiązuje już w Belgii, Francji i w Holandii - dodaje.

Z inicjatywy Instytutu Spraw Publicznych w ustawie o referendum wpisano możliwość głosowania przez dwa dni. W 2003 roku, pierwszego dnia referendum w sprawie przystąpienia do UE głosowało 20 proc. uprawnionych, a w drugim 38 proc. Inaczej próg 50-procentowej frekwencji określony w art. 125 konstytucji nie zostałby osiągnięty i Polska mogłaby do Unii nie wejść.

Podstawa prawna

• Ustawa z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.).

• Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum krajowym (Dz.U. nr 57, poz. 527).

• Ustawa z 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219 z późn. zm.).