Transakcję prowadził radca prawny Olgierd Porębski we współpracy z radcą prawnym Krzysztofem Smalirą.

PS