Ewa Mazurkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym. Reprezentuje klientów kancelarii takich jak firmy inwestycyjne, banki lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w postępowaniach przed KNF oraz doradza im m.in. w procesach dotyczących poszerzania oferty produktowej.

PS