Krzysztof Krak jest doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

Zanim dołączył do DZP, pełnił funkcję dyrektora gabinetu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez Biuro oraz koordynował i aktywnie uczestniczył w realizacji zadań "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019".

Wcześniej, od 2006 roku, zajmował stanowisko dyrektora departamentu analiz. Przez lata pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej.

PS