Sektory intensywnie korzystające z PWI odpowiadają za ponad 42 proc. działalności gospodarczej prowadzonej w UE, a blisko 38 proc. wszystkich miejsc pracy w UE powstało w branżach, w których poziom wykorzystania praw własności intelektualnej jest wyższy od przeciętnego. Wyniki badania pokazują również, że średnie wynagrodzenie w branżach intensywnie korzystających z PWI jest o ponad 46 proc. wyższe niż w pozostałych.

Sektory te wykazały także większą odporność na kryzys gospodarczy.

Z treści sprawozdania wynika też, że branże intensywnie korzystające z PWI odpowiadają za około 90 proc. wymiany handlowej UE z resztą świata.

Europejskie firmy przodują również w zakresie wzorów przemysłowych. W bilansie handlu zagranicznego UE w 2013 r. branże intensywnie korzystające ze wzorów wygenerowały ponad 243 mld euro.

Według autorów sprawozdania, około połowa wszystkich europejskich branż intensywnie korzysta z PWI. Pośród tych sklasyfikowanych na 20 najwyższych pozycjach znalazły się m.in. inżynieria, nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, produkcja pojazdów samochodowych, komputerów i przemysł farmaceutyczny.

Wyniki podobnego badania dotyczącego gospodarki amerykańskiej, opublikowanego we wrześniu 2016 r. przez amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych, były porównywalne. Udział zatrudnienia i PKB w branżach intensywnie korzystających z PWI jest nieco wyższy w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Branże te mają również spory udział w amerykańskim handlu zagranicznym, choć jest on niższy niż w Europie. Wyniki obu badań wskazują także, że wynagrodzenia pracowników w branżach intensywnie korzystających z PWI są o 46 proc. wyższe niż w pozostałych.

PS