W tych kategoriach IFLR1000 przyznał Greenberg Traurig tzw. kategorię Tier 1, czyli najwyższą z możliwych. 

W doradztwie z zakresu finansowania projektów oraz w transakcjach dłużnych na rynkach kapitałowych, przyznano Greenberg Traurig kategorię Tier 2. Dodatkowo, kancelaria sklasyfikowana jest jako Tier 3 w odniesieniu do transakcji z zakresu doradztwa dla sektora energetycznego.

Przyznano też wyróżnienia indywidualne.

Partner zarządzający Greenberg Traurig Jarosław Grzesiak został uznany za wiodącego prawnika w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych, fuzji i przejęć, bankowości, restrukturyzacji, finansowania projektów oraz energetyki i projektów infrastrukturalnych.

A senior partner Lejb Fogelman został uznany za wiodącego prawnika w odniesieniu do fuzji i przejęć oraz private equity.

Partner Andrzej Wysokiński, szef praktyki bankowości i finansów, również został wyróżniony jako wiodący prawnik w Polsce w zakresie bankowości, finansowania projektów, fuzji i przejęć, sporów oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Partner Łukasz Pawlak został uznany za wschodzącą gwiazdę w zakresie bankowości, transakcji dłużnych na rynkach kapitałowych oraz fuzji i przejęć.

Partner lokalny Aleksander Janiszewski został wyróżniony jako wiodący prawnik w odniesieniu do bankowości oraz transakcji dłużnych na rynkach kapitałowych.

Partner lokalny Przemysław Kozdój został uznany za wschodzącą gwiazdę w zakresie bankowości oraz finansowania transakcji nieruchomościowych.

Partner Paweł Pietkiewicz, szef praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych, został uznany za wiodącego prawnika w Polsce w zakresie sporów oraz energetyki i projektów infrastrukturalnych.

Z kolei partnerzy z praktyki rynków kapitałowych: Ireneusz Matusielański oraz Rafał Sieński zostali sklasyfikowani jako wiodący prawnicy w zakresie transakcji dłużnych na rynkach kapitałowych. Ireneusz Matusielański jest dodatkowo wyróżniony w zakresie fuzji i przejęć, a Rafał Sieński w zakresie bankowości.

PS