Adw. Mikołaj Pietrzak poinformował, że będzie kandydował na stanowisko dziekana stołecznej ORA.

Mikołaj Pietrzak zawód adwokata wykonuje od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań lustracyjnych oraz związanych z postępowaniem przed Instytutem Pamięci Narodowej.

Uczestniczy w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jest również laureatem licznych nagród, m.in. im. Edwarda Wendego i Złotych Paragrafów przyznawanych przez DGP.

Od lat aktywnie działa także na rzecz samorządu adwokackiego. Był członkiem okręgowej rady adwokackiej i przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy NRA.

W wystąpieniu skierowanym do członków warszawskiej izby zapewnia, że ma propozycje konkretnych rozwiązań gwarantujących stabilizację i i wzmocnienie pozycji samorządu.

W jego ocenie najważniejszym zadaniem jest obecnie zażegnanie kryzysu wizerunkowego i zbudowanie strategii na przyszłość.

Ponowne wybory dziekana są konieczne, bowiem adw. Grzegorz Majewski, który do tej pory sprawował tę funkcję, zrezygnował ze stanowiska. Powodem takiej decyzji były kontrowersje wokół reprywatyzacji działki przy ul. Chmielnej 70, której współużytkownikiem wieczystym jest mec. Majewski.

PS