Karina Furga-Dąbrowska kieruje zespołem doradztwa podatkowego oraz koordynuje prace zespołu prawa farmaceutycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Anna Maria Pukszto stoi na czele zespołu restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Agnieszka Stefanowicz-Barańska kieruje zespołem prawa konkurencji.

„Women in Business Law” jest częścią serii katalogów Expert Guides wydawanej przez brytyjskie wydawnictwo branżowe Euromoney Institutional Investor. Przewodniki przedstawiające czołowych prawników w 30 dziedzinach prawa i w obsłudze rozmaitych branż gospodarki w 70 jurysdykcjach na całym świecie, ukazują się od 1994 r.

PS