Ze strony CMS projekt prowadziły Joanna Błaszczyk, counsel oraz Izabela Gębal, starszy prawnik. Nadzór partnerski sprawował Michał Pawłowski.

PS