Adwokat Angelika Arter–Krzyżek, adw. Katarzyna Burda: Jednym z istotnych problemów adwokatury jest zbyt słaba współpraca z biznesem. Chodzi przede wszystkim o segmenty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zbyt mało zrobiliśmy - a w każdym razie możemy zrobić więcej - by odpowiednio wypromować i zwiększyć dostęp do naszych usług oraz znaleźć nowe pola ich świadczenia.

Najwyższy czas na właściwe zdiagnozowanie chorób toczących palestrę. Już wkrótce bowiem odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie i wybory władz samorządu. A to nie tylko sprawy osobowe, lecz przede wszystkim merytoryczne. Dlatego nie tyle nazwiska, ale kierunki działania palestry, programy i pomysły na dostosowanie wykonywania tego zawodu do zmieniającej się rzeczywistości powinny zdominować dyskusje przedwyborcze. To zaś, w którym kierunku powinien podążać samorząd i ogól adwokatów i na czym takie zmiany miałyby polegać, jest kwestią bardziej złożoną i wymagającą szerokiego dialogu, nie tylko wewnątrz środowiska adwokackiego. Głosów w dyskusji i pomysłów jest i będzie bardzo wiele. Jeden z nich wyraża inicjatywa Nowoczesna adwokatura.

Angelika Arter – Krzyżek / Inne

To hasło nie jest diagnozą i prostą odpowiedzią na zjawiska zachodzące wewnątrz samorządu i aktualny kryzys wizerunkowy tej grupy zawodowej. W kryzysie amatorzy szukają winnych, a profesjonaliści rozwiązań, dlatego Nowoczesna adwokatura ma być kompleksowym pomysłem na nowy sposób funkcjonowania palestry i otwarcia jej na wyzwania przyszłości. Nic nie przyjdzie prosto. Wymaga to podjęcia szeregu działań i zmian, które pozwolą na rozwój naszego zawodu, w tym niezbędne jest zrozumienie potrzeb społeczno-gospodarczych.

Katarzyna Burda / Inne

To właśnie dla realizacji tych zamierzeń adwokaci krakowscy stworzyli projekt „Nowoczesna Adwokatura”, którego celem priorytetowym ma być zdiagnozowanie kluczowych kwestii wymagających pilnej interwencji. Projekt jest skierowany do wszystkich izb adwokackich, adwokatów, aplikantów oraz przyjaciół palestry. Idąc za ciosem, w ostatnich miesiącach Nowoczesna adwokatura zorganizowała debaty, w trakcie których zbierała stanowiska i poglądy członków palestry pozwalające na wytypowanie najważniejszych problemów i propozycji ich rozwiązania.

Tematyka spotkań koncentrowała się wokół form wykonywania zawodu, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, czy barier w wykonywaniu zawodu adwokata z naciskiem na nieadekwatne regulacje deontologiczne. Poruszane były też kwestie związane z kształtowaniem relacji samorządu adwokackiego i radcowskiego, w tym zwłaszcza w kontekście kontrowersyjnej kwestii możliwości połączenia tychże zawodów. Na tym nie koniec.

Szeroko był też omawiany kryzys wizerunkowy, z którym obecnie się zmagamy. Te zagadnienia stanowią podstawę do wstępnej diagnozy szans oraz zagrożeń stojących przed adwokatami. Dalsza praca nad nimi wymaga pogodzenia wielu stanowisk, często spolaryzowanych, nie tylko poszczególnych izb adwokackich, ale również zrzeszonych w nich adwokatów. Nie ma bowiem samorządu bez adwokatów i adwokatów bez samorządu. Konieczne są zatem kolejne spotkania i uzgodnienia. Z tego powodu podczas następnych debat poruszone zostaną tematy związane z promocją i wizerunkiem adwokatury w mediach społecznościowych, pozycją i rolą adwokatury w gospodarce rynkowej oraz wpływem palestry na społeczeństwo obywatelskie i politykę.

Wskazane działania są jednak tylko środkiem do osiągnięcia bardziej dalekosiężnych celów. Wykorzystując bowiem nowoczesne technologie i doświadczenia ogółu adwokatów, jesteśmy w stanie stworzyć innowacyjną, silną, społecznie odpowiedzialną i profesjonalną adwokaturę. Taką, której podstawą będą nie tylko wysokiej jakości kwalifikowane usługi prawne, ale również działalność i misja publiczna. Przykładami rozwiązań wpisujących się w te założenia jest propozycja stworzenia Stypendium Adwokatury Polskiej opartego na koncepcji mecenatu nad nauką, czy możliwość wdrożenia programu wspierania, nagradzania i promowania przedsiębiorców.

W ocenie autorów jednym z istotnych problemów jest właśnie zbyt słaba współpraca adwokatury z biznesem, w szczególności tym przynależnym do segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się, że zbyt mało zrobiliśmy, a w każdym razie możemy zrobić znacznie więcej, by odpowiednio wypromować i zwiększyć dostęp do naszych usług oraz zidentyfikować nowe pola ich świadczenia. Nie chodzi przy tym o stałe obniżanie kosztów obsługi prawnej. Jeżeli oferowany przez nas produkt ma charakteryzować się odpowiednią jakością, ilość pracy weń włożona musi być odzwierciedlona w wynagrodzeniu - zgodnie z zasadą, że jeżeli wydaje ci się za drogie wynajęcie profesjonalisty, poczekaj jakie koszty poniesiesz jak zatrudnisz amatora. Celem adwokatury powinno być więc zagwarantowanie tak osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i umożliwiającej skuteczne i sprawne konkurowanie nie tylko na rynku krajowym, ale też europejskim i światowym.

Katarzyna Witkowska / Inne

Pomoc adwokata powinna być zatem „skrojona na miarę” i maksymalnie dopasowana do potrzeb klientów. Ma być jak dobrze uszyty garnitur, który nie tylko nienagannie wygląda, ale również zapewnia wysoki komfort i pewność siebie jego użytkownikowi. Tego jednak nie da się osiągnąć bez odpowiedniej liczby przymiarek. Postarajmy się podjąć to wyzwanie i wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zwykłych ludzi, stając się ich odpowiednim partnerem.

Dariusz Gradzi / Inne / joanna kucharska www.jkfot.eu

Nowoczesna adwokatura zachęca do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Opinie które do nas dotrą będą więc cenną wskazówką, w jakim kierunku powinniśmy podążać podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także w bliższej i dalszej przyszłości.
Musimy stale poszukiwać realnych i adekwatnych rozwiązań, nie zważając na pojawiające się przeszkody oraz mieć w pamięci motto: kto chce szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. Adwokatura, jak nigdy wcześniej potrzebuje odpowiedzialnych i przemyślanych zmian.

Współpraca: adw. Katarzyna Witkowska-Moździerz, adw. Dariusz Gradzi