Adwokat Angelika Arter–Krzyżek, adw. Katarzyna Burda: Jednym z istotnych problemów adwokatury jest zbyt słaba współpraca z biznesem. Chodzi przede wszystkim o segmenty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zbyt mało zrobiliśmy - a w każdym razie możemy zrobić więcej - by odpowiednio wypromować i zwiększyć dostęp do naszych usług oraz znaleźć nowe pola ich świadczenia.

Najwyższy czas na właściwe zdiagnozowanie chorób toczących palestrę. Już wkrótce bowiem odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie i wybory władz samorządu. A to nie tylko sprawy osobowe, lecz przede wszystkim merytoryczne. Dlatego nie tyle nazwiska, ale kierunki działania palestry, programy i pomysły na dostosowanie wykonywania tego zawodu do zmieniającej się rzeczywistości powinny zdominować dyskusje przedwyborcze. To zaś, w którym kierunku powinien podążać samorząd i ogól adwokatów i na czym takie zmiany miałyby polegać, jest kwestią bardziej złożoną i wymagającą szerokiego dialogu, nie tylko wewnątrz środowiska adwokackiego. Głosów w dyskusji i pomysłów jest i będzie bardzo wiele. Jeden z nich wyraża inicjatywa Nowoczesna adwokatura.

To hasło nie jest diagnozą i prostą odpowiedzią na zjawiska zachodzące wewnątrz samorządu i aktualny kryzys wizerunkowy tej grupy zawodowej. W kryzysie amatorzy szukają winnych, a profesjonaliści rozwiązań, dlatego Nowoczesna adwokatura ma być kompleksowym pomysłem na nowy sposób funkcjonowania palestry i otwarcia jej na wyzwania przyszłości. Nic nie przyjdzie prosto. Wymaga to podjęcia szeregu działań i zmian, które pozwolą na rozwój naszego zawodu, w tym niezbędne jest zrozumienie potrzeb społeczno-gospodarczych.