Zespół Clifford Chance z Warszawy był nadzorowany przez partnera Andrzeja Stosio i kierowany na bieżąco przez counsel Irenę Floras-Goode. Inni kluczowi członkowie zespołu to m.in. counsel Miłosz Gołąb, który specjalizuje się w kwestiach związanych z restrukturyzacją, oraz senior associate Katarzyna Jakubiak, która koncentrowała się na aspektach finansowania akwizycji. W skład zespołu weszli również associates: Anna Miernik, Mateusz Chmura, Paweł Długoborski i Piotr Węcławowicz z Departamentu Bankowości i Finansów oraz senior associate Paweł Pogorzelski, associate Justyna Błażejczyk i junior associate Monika Szczotkowska z Departamentu Postępowań Spornych.

Materiały prasowe/EŚ