Zespołem Allen & Overy kierował partner Piotr Lesiński wspierany przez Philipa Smitha, partnera z biura w Londynie, Bartosza Jagodzińskiego, counsela oraz starszych prawników Łukasza Walczynę i Richarda Cohena z biura w Londynie, a także prawników Mateusza Chodosza i Pawła Zdanowicza.

PS