Transakcja prowadzona była przez partnera Agnieszkę Stankiewicz i partnera lokalnego Magdalenę Życzkowską - Jóźwiak.

Magdalena Życzkowska - Jóźwiak odpowiedzialna była również za przeprowadzenie procesu due diligence, przy którym wspierana była przez prawników: Milenę Mędrzycką, Annę Szczepankowską, Agnieszkę Gul - Czajkowską, Dobrosława Płaskę, Karola Lewandowskiego oraz Michała Niećko.

PS