Inwestorami były dwa fundusze inwestycyjne: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami (tj. subfunduszem CP Private Equity i subfunduszem CP Absolute Return) oraz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Spółka, do której weszli inwestorzy jest podmiotem dominującym w ramach grupy kapitałowej. W jej skład wchodzą spółki córki z siedzibą m.in. w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Transakcję koordynował Maciej Kotlicki wspólnik w dziale fuzji i przejęć oraz szef praktyki rynków kapitałowych, wspólnie z adwokatem Małgorzatą Sas-Madej, specjalizującą się w transakcjach M&A i prawie rynków kapitałowych.

PS