Przygotowany przez rząd poradnik dla emigranta to zestaw prawno-administracyjnych porad dla tych, którzy planują powrót do kraju. Nie przedstawia natomiast ogólnej sytuacji na polskim rynku pracy, co pomogłoby podjąć ostateczną decyzję o powrocie.
W tym tygodniu ruszyła akcja dla emigrantów Masz PLan na powrót?, w ramach której opracowano poradnik dla wszystkich zamierzających powrócić do Polski. Powrotnik. Nawigacja dla powracających to niemal 200-stronicowa książka z praktycznymi poradami dotyczącymi wszystkich sfer życia, które budzą wątpliwości lub wymagają uregulowania przed i po przeprowadzce do kraju.

Jak znaleźć poradnik

Poradnik już teraz jest dostępny w Ambasadzie RP w Londynie. Wkrótce ma też trafić do konsulatów tych państw, w których licznie mieszkają Polacy. Co więcej, 6 grudnia będzie rozdawany bezpłatnie w polskich gazetach ukazujących się w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jego elektroniczną wersję można z kolei znaleźć na stronie portalu www.powroty.gov.pl.
Poradnik dotyczy głównie emigrantów powracających z państw Unii Europejskiej albo Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Wyjaśnia, jakich formalności trzeba dopełnić przed wyjazdem i po dotarciu na miejsce do Polski oraz o czym trzeba pamiętać przy przeprowadzce.
W Poradniku znajdują się także informacje dotyczące problematyki dotyczącej sposobów poszukiwania pracy, nostryfikacji dyplomów, zakładania własnej działalności gospodarczej w Polsce, a także z zakresu podatków i spraw rodzinnych. Znajdują się w nim także dokładnie określone procedury (np. zaliczenie czasu przepracowanego za granicą do stażu pracy), potrzebne dokumenty (np. przy zapisywaniu dziecka do polskiej szkoły) i sankcje za niedopełnienie obowiązków (np. niezgłoszenie przywozu do Polski środków płatniczych, których łączna wartość przekracza 10 tys. euro). Są tu także informacje zbędne z punktu widzenia przeciętnego emigranta, np. informacja dotycząca przewozu zabytków.
Poradnik nie traktuje o tym, co z punktu widzenia emigranta pomogłoby mu podjąć decyzję o powrocie. Nie znajdziemy tam statystyk odnośnie do zatrudnienia czy bezrobocia w Polsce (rośnie czy maleje) ani dotyczących średnich płac w kraju w różnych sektorach. Nie ma też informacji, jak zmieniają się te parametry na przestrzeni ostatnich lat.

Informacje w internecie

Informacje uzupełniające do Poradnika będą znajdować się na wspomnianym portalu internetowym (www.powroty.gov.pl). Tam można zadać też pytanie ekspertom (odpowiadają w ciągu dwóch tygodni), porozmawiać na czacie z zaproszonymi gośćmi i zdobyć informacje na temat wydarzeń, które mogą być interesujące z punktu widzenia emigranta. I tak obecnie umieszczane są tam informacje o najbliższych targach pracy, szkoleniach (także tych bezpłatnych) i spotkaniach doradczych w zakresie określenia ścieżki kariery, zakładania własnej działalności gospodarczej itp.
Na portalu znajduje się też odnośnik do poradnika przygotowanego przez ministerstwo finansów. Na stronie www.mf.gov.pl wyjaśnione są zasady opodatkowania osób pracujących za granicą, do których stosuje się ustawę z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawa abolicyjna).
Inicjatywy te wiążą się z przewidywaniami masowych powrotów Polaków z emigracji. Według szacunkowych danych Departamentu Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w najbliższych latach do Polski może wrócić nawet pół miliona emigrantów.