Służebność przesyłu to nowa instytucja w prawie. Jednak skoro ustawodawca wziął się za uregulowanie stosunków między właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą korzystającym z urządzeń przesyłowych na gruncie należącym do osób trzecich, to powinien solidniej przyłożyć się do zadania.
Firmy przesyłowe narzekają, że nowe uregulowanie utrudnia im nie tylko życie, ale prowadzenie inwestycji. Chyba nadchodzi już czas na nowelizację. Może tym razem ustawodawca nie zapomni choćby o ograniczeniu okresu załatwiania spraw o ustanowienie służebności przesyłu. Analizy wymagają też postulaty ograniczenia wysokości odszkodowań dla właścicieli gruntu. Jak twierdzą operatorzy gazowi i energetyczni, podnoszą one ceny prądu i gazu. W ten sposób za złe prawo płacą wszyscy.