Nowa emisja będzie mieć postać oferty publicznej o nominalnej wartości 120 mln złotych, a środki te mają zostać przeznaczone na wykup obligacji serii A i B wygasających 2 stycznia 2017 r.

PS