Prezydent podejmując decyzję o odmowie powołania sędziego, powinien to czynić wyłącznie w wyjątkowych i nadzwyczajnych przypadkach. Musi być ona oparta na merytorycznych i jawnych przesłankach - wskazuje Rada. 

Możliwość podejmowania przez głowę państwa arbitralnych postanowień w tym zakresie, byłaby niezgodna z art. 60 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz w zw. z art. 2 konstytucji, które gwarantują każdemu obywatelowi prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych i równych zasadach - czytamy w uchwale.

KRS zwraca również uwagę, że brak uzasadnienia postanowienia prezydenta odmawiającego powołania dziesięciorga sędziów oraz nieprzekazanie Krajowej Radzie Sądownictwa informacji o przyczynach podjętej decyzji narusza transparentność procesu nominacyjnego oraz może stwarzać niebezpieczeństwo podobnych sytuacji w przyszłości.

Ponadto, w ocenie KRS, odmowa powołania kandydata na urząd sędziego powinna mieć charakter indywidualny, a nie zbiorczy.

Rada zwraca się zatem do prezydenta z prośbą o przedstawienie KRS rzeczywistych przyczyn odmowy powołania poszczególnych kandydatów.

PS