Funkcję tę pełnił już w latach 2007-2013. W tegorocznych wyborach był jedynym kandydatem i uzyskał 140 spośród 141 ważnie oddanych głosów.

Dr hab. Arkadiusz Bereza, to obecny wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Kieruje też Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji. Przez wiele lat pracował jako radca prawny w ministerstwach oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2007 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS i kieruje Katedrą Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego.

PS/źródło: KIRP