Wartość transakcji wyniosła 120 mln EUR.

Doradztwo kancelarii objęło m.in. negocjacje wszelkich dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży.

Transakcja była prowadzona przez partnera Radomiła Charzyńskiego przy wsparciu prawnika Dobrosława Płaski.

PS