-Indywidualne zachowania mogą razić i wzbudzać niepokój, ale teraz mówimy o globalnym przyzwoleniu na atakowanie sędziów. Od tego nie powinno zaczynać się rozmów o reformie sądownictwa, która niewątpliwie jest potrzebna - powiedział sędzia Dariusz Świecki, rzecznik SN.

- Nikt nie twierdzi, że sądownictwo funkcjonuje doskonale. Tylko rozmawiajmy o tym, jak te błędy naprawić wyeliminować. Nie zaczynajmy rozmowy od wyeliminowywania sędziów - dodał.

Jak relacjonował po spotkaniu, wysłannicy KW pytali o stan prawny w Polsce w związku z niepublikowaniem przez prezes Rady Ministrów wyroków Trybunału Konstytucyjnego i o to, czy w związku z tym występowały problemy ze stosowaniem prawa przez sądy powszechne, czy rzutowało to na sprawność postępowań.

Sędziowie SN tłumaczyli, że uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN i stanowisko NSA wskazywały, że orzeczenia TK obowiązują z chwilą ogłoszenia, nie opublikowania.

Przedstawiciele Komisji usłyszeli także, że nie było przypadków, by sądy powszechne musiały stosować niepublikowane wyroki, ale z takim problemem zmierzył się sąd administracyjny.

Wysłannicy KW pytali także o nowelizację ustawy o TK i orzeczenie TK, który oceniał ją w sierpniu.

Pytania członków KW dotyczyły również niepowołania przez prezydenta 10 sędziów i ich obecnej sytuacji. Rzecznik SN powiedział, że sędziowie wskazali, iż podobny przypadek miał miejsce za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. - Kwestia powołania sędziego - jak wynika z decyzji prezydenta - może być przedmiotem odmiennych interpretacji, który dotyczy zakresu prerogatywy głowy państwa- mówił rzecznik SN.

Rozmowa dotyczyła także braku uzasadnienia decyzji w tym przedmiocie.

Reprezentanci KW dociekali także, na czym miałaby polegać przygotowywana reforma sądownictwa.

(PAP)

brw/ mja/ bos/ malk/ mag/PS