Według pozyskanych danych 195 jednostek dolnośląskiego samorządu terytorialnego w latach 2010 - 2014 wydało blisko 121 mln zł na wewnętrzną i zewnętrzną obsługę prawną. Większą część tej kwoty zapłacono zewnętrznym kancelariom. Umowy z nimi pochłonęły blisko 64 mln zł, czyli niemal 53 proc. ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel.

NIK pod kątem wydatków na usługi prawnicze zbadała 12 urzędów. Tylko w jednym obsługa prawna prowadzona była wyłącznie przez jego pracowników. Pozostałe jednostki korzystały całkowicie lub w części z usług firm zewnętrznych. Pięć urzędów zatrudniało do obsługi prawnej własnych pracowników i jednocześnie dodatkowo wynajmowało kancelarie prawne. Natomiast sześć urzędów obsługę prawną w całości zlecało zewnętrznym podmiotom.

W wyniku kontroli NIK oceniła, że niemal 60 proc. środków finansowych przeznaczonych na zewnętrzne usługi prawnicze wydanych zostało z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami. 

Kontrolerzy ustalili także, że zawarte umowy na obsługę prawną urzędów były realizowane nierzetelnie, a nadzór nad ich przebiegiem i rozliczeniem pozostawiał wiele do życzenia.

Duża część, bo blisko 41 proc., środków wydanych na zewnętrzną obsługę prawną urzędów, dotyczyła odzyskiwania podatku VAT. Aż sześć skontrolowanych urzędów, aby odzyskać podatek od towarów i usług skorzystało z usług zewnętrznych kancelarii. Prowizja prawników wynosiła nawet do 30 proc. odzyskanej kwoty. 

NIK zwróciła także uwagę, na nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie oceny pracy zawodowej radcy prawnego. Niejednolicie określano także zasady czasu pracy zatrudnionych radców prawnych w odniesieniu do uregulowań ustawowych.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała trzy zawiadomienia o przypadkach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz jedno zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw.

PS/źródło: NIK